RESULT OF AISSCE(X) 2019-20

RESULT OF AISSCE(X) 2018-20

PARTICULARS

2017-18

2018-19

2019-20

No.of Students Registered

117

119

131

No.of Students Appeared

117

119

131

No.of Students Passed

      116

119

130

No.of  Compartments

01

NIL

01

No.of  Failures

NIL

NIL

NIL

No.of  Absentees

NIL

NIL

NIL

90% & Above

18
(15.38%)

51
(42.86%)

38 (29.00%)

75 % and above

68
(58.12%)

95
(79.83%)

75 (57.25%)

60 % and above

105
(89.74%)

114
(95.80%)

106 (80.92%)

 

Between 45 & 59.9%

11
(9.4%)

5
(4.20%)

24 (18.32%)

No. of students who have scored A1+A2 Grades (in %)

288/701
(41.08%)

365/711
(51.34%)

296/655 (45.19%)

Average Aggregate Marks Per Student (in %)

388.16
(77.63%)

422.38
(84.48%)

383.50 (76.70%)

DIAGRAMATIC VIEW OF PERFORMANCE OF RESULTS (X- 2018-2020) Nature
SCHOOL TOPPERS (X) –2019-20 (90% AND ABOVE)

S.No

Roll No.

Name of Student

Percentage

1

21215687

HARSH SAXENA

99

2

21215677

AKSHITA PATHAK

98.4

3

21215796

SHIVAM SONI

98

4

21215742

AAYAN BAG

97.4

5

21215706

VAIBHAVI SINGH

96.8

6

21215723

LAKSHYA ARORA

95.8

7

21215696

PRATISHTHA SAINI

95.8

8

21215679

ANANT KUMAR

95.4

9

21215774

YASH CHOPRA

95

10

21215724

MAULIK GAUTAM

94.8

11

21215708

ABHISHEK KUMAR

94.8

12

21215800

VANSHIKA UPADHYAY

94.6

13

21215693

NAINA SHARMA

94.4

14

21215685

ESHANI SINGH

94.2

15

21215798

SWAYAM

94

16

21215778

AYUSH CHAUDHARY

93.8

17

21215740

VIDIT SARASWAT

93.8

18

21215698

RIDDHI DUBEY

93.2

19

21215794

SHAILENDR AAGRAWAL

93

20

21215703

SRISHTI

92.8

21

21215701

SANYA AGRAWAL

92.6

22

21215739

UJJAWAL SHARMA

92.4

23

21215704

TANISHQR AJORIA

92.2

24

21215717

DIVYANSH SINGH

91.6

25

21215781

DEEPESH TIWARI

91.6

26

21215705

TANU RAWAT

91.2

27

21215678

AMANGOYAL

91.2

28

21215702

SHAMBHAVISAH

91

29

21215804

GUNDEEP KAUR

91

30

21215790

RASHMI

91

31

21215695

PRASOON SHROTRIYA

90.8

32

21215716

DIVYA CHAUDHARY

90.8

33

21215725

NAVNEE TRAWAT

90.6

34

21215690

KHUSHI YADAV

90.6

35

21215752

GAGAN YADAV

90.4

36

21215700

SANYA

90.2

37

21215768

SHREYA PACHOURI

90

38

21215785

MANJISTHA SAIKIA

90

Grade-wise subjects position Class-X (2019-20)

Subject

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

E

English

34

21

19

8

15

16

12

6

0

Hindi

20

16

16

22

8

11

9

1

0

Sanskrit

8

9

4

1

2

0

1

0

0

Japanese

1

2

0

0

0

0

0

0

0

Maths

14

18

18

18

13

14

14

17

4

Science

20

22

17

18

15

9

14

12

3

Social Sc

31

16

16

14

13

6

16

18

0

IT+Comp.App

41

23

16

13

12

11

7

7

0

Music

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Painting

 

 

 

 

 

1

 

 

 

SUBJECT TOPPERS (X) - 2019-20

SNO

NAME

SUBJECT

HIGHEST MARKS

1

English

HARSH SAXENA

 99

2

English

NAINA SHARMA

 99

3

English

VAIBHAVI SINGH

 99

4

English

SHIVAM SONI

 99

5

Hindi

HARSH SAXENA

 100

6

Sanskrit

PRATISHTHA SAINI

 99

7

Japanese

AKSHITA PATHAK

 99

8

Maths

HARSH SAXENA

 99

9

Maths

TANISHQ RAJORIA

 99

10

Maths

SHIVAM SONI

 99

11

Science

VAIBHAVI SINGH

 96

12

Socialsc

AKSHITA PATHAK

 100

13

IT

ESHANI SINGH

 100

14

IT

RIDDHI DUBEY

 100

15

IT

SANYA AGRAWAL

 100

16

IT

AAYAN BAG

 100

17

IT

DEEPESH TIWARI

 100

18

IT

SHIVAM SONI

 100

19

IT

VANSHIKA UPADHYAY

 100

20

IT

GUNDEEP KAUR

 100