Stupendous Performance in Class XII Boards...

 

SCHOOL TOPPERS (XII) –2020-21
STUDENTS SECURED 90% AND ABOVE

SR.NO

NAME

PERCENTAGE

PICTURE

1

SIDDHI SINGH

98.4

2

ARPITA PATHAK

97.4

3

RIDDHI SINGH

97.4

4

TIYASA DAS

97.2

5

J PAVITRA

97.2

6

AAYUSHI GARG

97

7

AYUSH KUMAR YADAV

96.6

8

KIRTI SHARMA

96.6

9

NISHTHA SAXENA

96.2

10

SANIA ASAD

96

11

SHANTANU PANDEY

95.6

12

ANURAG

95.4

13

ANSHIKA PORWAL

95.2

14

MEDHA BAKUL GUPTA

95.2

15

CHAUDHARY ALISHA

95

16

SHRUTI PRABHANANA

94.8

17

DEVARTH DEV YADAV

94.6

18

ABHISHEK SINGH DHRUVANSHI

94.4

19

OM PATHAK

94.4

20

SUSARL ALAAVANYA

94

21

PALAK GREWAL

93.8

22

PRATHAM AHUJA

93

23

ANUJ KUMAR GAUTAM

92.8

24

RAMA SINGH

92.6

25

MOHIT BAGHEL

92.4

26

SOHAM JANA

91.4

27

RIJUTA SARASWAT

91

28

NAYAN GUPTA

90.2

29

MONASHREE SUR

90

30

JAYEETA HALDER

90